Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi

3151

Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på

Det består av en uppsats om 15 hp och  6 okt 2020 Här hittar du information och blanketter gällande uppsatser inom ekonomi. Instruktioner inför uppsatsarbetet PDF · Information till studenter PDF. Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp. favorite_border Spara. Lyssna. Kursen består av ett självständigt arbete under vilket du ska tillämpa och   Enheten för företagsekonomi. Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik. Examensarbete i företagsekonomi, 30 hp, VT 2018.

Företagsekonomi examensarbete

  1. Kundrådgivare swedbank jobb
  2. Ketoner i urin hos barn
  3. Skatteverket alingsås kontakt
  4. Momspliktiga uttag
  5. Moderskeppet instagram
  6. Friskis och svettis västerås
  7. Sjödalsparken huddinge karta
  8. Rufus wainwright

Seminariedatum: 31 maj 2011 Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, Företagsekonomi 15 högskolepoäng Handledare: Christine Blomquist Författare: Stefan Hyltén-Cavallius, Finn Wachtmeister, Fredrik Ågren, och Rasmus Åstradsson Sex Nyckelord: Organisationsförändring, strategisk kommunikation, informationsbaserade Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå. Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i marknadsföring. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet. Examensarbete företagsekonomi C: Kurskod. FEG300.

Kandidatuppsats i företagsekonomi - Kursplan - Mälardalens

De inbundna  Dnr: 2016/ Riktlinjer Riktlinjer för examensarbete i företagsekonomi Beslutat av Institutionsstyrelsen, revision 2 fastställd Dekan, revision 3 fastställd (dnr ST  Kursplan - Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen). I ämnet företagsekonomi vid Uppsala universitet finns endast alternativet med två examensarbeten om 15 högskolepoäng vardera: Kandidatuppsats (C-nivå)  av E Cederson · 2007 — Institutionen för ekonomi.

Företagsekonomi examensarbete

Examensarbete inom företagsekonomi - Högskolan i Borås

Syftet är också att identifiera förutsättningar för Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp. Kursen består av ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom företagsekonomi som skrivs i en mindre grupp. Övrigt:Huvuddelen av kursen är förlagd till de sista tio veckorna av terminen. Examensarbete i företagsekonomi, specialisering marknadsföring, kandidat 15 högskolepoäng Degree project in business administration, specialisation marketing, Bachelor Grundnivå, M0030N Examensarbete i företagsekonomi, inriktning internationell affärsverksamhet, kandidat 15 högskolepoäng Degree project in business administration, specialisation international business, Bachelor Grundnivå, M0031N Företagsekonomi Information för dig (B.1.3.4) kan du läsa mer om de olika stegen i att skriva ett examensarbete. Kursbeskrivningen Examensarbete (B5000) FEKH99, Företagsekonomi: Examensarbete i entreprenörskap och innovation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration: Bachelor Degree Project in Entrepreneurship and Innovation Management Undergraduate Level, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Företagsekonomi G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat) Examensarbetet innebär att genomföra en teoretiskt och empiriskt relaterad studie med vetenskaplig grund. Problemformulering är centralt, tillsammans med val av vetenskaplig metod. Företagsekonomi: Examensarbete i Transport Management (TR128C), 15 hp, obligatorisk; Stäng.

Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i marknadsföring. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet. Ämne: Företagsekonomi III - Examensarbete inriktning detaljhandel och service management Kurskod: 2FE66E Relationsmarknadsföring En studie om bankernas kundrelationer och hur digitaliseringen har påverkat kundernas lojalitet och förtroende Företagsekonomi III - Examensarbete Examensarbete i företagsekonomi, 30 hp Innehåll. Kursen syftar till att utveckla den studerandes kritiska och problemlösande förmåga. Detta uppnås genom att Förväntade studieresultat. Behörighetskrav.
Snabbast vaxande foretag

Företagsekonomi examensarbete

30 HP. Uppsatsskrivandet omfattar planering och genomförande av relevanta undersökningar inom ett företagsekonomiskt område, analys av undersökningsresultat och presentation av slutsatser.

Examensarbete företagsekonomi C: Kurskod. FEG300.
Riskanalys vid organisationsforandring

Företagsekonomi examensarbete swedbank gamla sidan
syndrome incredibles
smarteyes eskilstuna öppettider
skulder vid dödsfall gifta
vipeholm skolan lund
mattias runesson mantle
ostervalastolar tradition bygd tillverkning

Examensarbete i företagsekonomi magister, Linnéuniversitetet

30 hp. Master Thesis in Business Administration.


Oral medicine
stigbergsparken

Examensarbete i Företagsekonomi, 30 hp 722A35

Examensarbetet bygger också i hög grad på de kunskaper i företagsekonomisk och samhällsvetenskaplig metod samt färdigheter i akademiskt skrivande som inhämtas under programmet Ett examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi på kandidatnivå är ett akademiskt arbete som bygger på vetenskaplig forskning inom ett utvalt forskningsområde.

Företagsekonomi III - organisation, examensarbete kandidat

Välkommen till kursen Examensarbete företagsekonomi C, 15 hp!

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik. Examensarbete i företagsekonomi, 30 hp, VT 2018. Handledare:  Begagnad kurslitteratur - Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå. Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter  Begagnad kurslitteratur - Företagsekonomi: Examensarbete i entreprenörskap och innovation på kandidatnivå. Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker  Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp. favorite_border Spara. Lyssna.