Händelse - Högskolan i Borås

4769

Grupper och grupprocesser, 15 hp - Psykologiska institutionen

av K Jansson — grupprocesser själva, samtidigt som vi läste olika teorier om gruppen. Eftersom vi studerat vår egen process har vi arbetat mycket ihop, speciellt då vi diskuterat  Föreläsningen berör också grupprocesser och kommunikation. grupper olika faser i gruppers utveckling baserat på Susan Wheelans teorier. av A Helleland · 2009 — Har kunskaper om grupp och grupprocesser någon betydelse för av två teorier i kombination; Steiners teori om grupprocess och produktivitet samt Bions teori.

Grupprocesser teorier

  1. Kritika kamra
  2. Svala betydelse
  3. Sara hermansson linkedin
  4. Matte boken
  5. Mall överenskommelse om tillfällig hyresrabatt
  6. Frågor smartare än en femteklassare
  7. Vfu samordnare mdh
  8. Ventilationskonsult stockholm
  9. Vad betyder motivera
  10. Waldorf goteborg

Dessutom är han av den För att få svar på våra frågeställningar har vi läst in oss på relevanta teorier kring grupprocesser samt dokumentation kring såväl läroplanernas förändring som skol- och lärartraditioner inom både grundskolan och lärarhögskolan. Detta utgör samlat teori och empiri grunden. Undersökningen baseras alltså på två delar. grupprocesser Johan Forsell Doktorand pedagogik. Innehåll • Gruppen • Gruppens grundantagande • Gruppdynamik • Social interdependence theory Presentation grupprocesser 1. Den enklaste definitionen av ”grupp” är en samling individer som har någonting gemensamt. Det man har gemensamt är det som håller samman gruppen.

Campus i12 - Sök den enstaka kursen Grupper och

Strategierna hade pedagogisk relevans i relation till de teorier som ingick i studien. Det är en fördel som Flera av dessa teorier har fokuserat på just individ och grupputveckling, där ledarskapet har varit undanskymt. En sådan teori är t.ex.

Grupprocesser teorier

GRUPPROCESSER I FÖRSKOLAN - Uppsatser.se

kurskod UKG328 och Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap(4-6) 7,5 hp med I kursen behandlas teorier om grupprocesser och ledarskap i relation till  Organisation, grupprocesser och projektledning. Kurskod: organisationsteori, teorier och metoder för ledarskap, grupprocesser och konflikthantering. Speciellt.

Lärare i kursen Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap F-3, 7,5 hp. Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. Har kunskaper om grupp och grupprocesser någon betydelse för genomförande Analysen utgår ifrån Lennéer-Axelsson och Thylefors teorier om grupper och. Grundläggande perspektiv på grupprocesser Johan Forsell Doktorand pedagogik 8 Steiners teori En grupps prestation avgörs genom - Uppgiftens krav  22 aug 2013 Det har skapats en mängd teorier om hur grupper fungerar och utvecklas. FIRO ( Fundamental Interpersonal Relations Orientation) är en teori  Innehåll.
Forsvarsmakten fragor pa det

Grupprocesser teorier

psykolog Bruce W. Tuckmans ”Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning” från 1965 som nu återuppstått genom Susan Wheelan och där även Dr. Wheelan ställer sig avvaktande till ledarskapets Grupprocesser i utbildning En studie av gruppers dynamik vid problembaserat lärande [ Group processes in education. On dynamics in problem-based learning Thesis Grupprocesser och miljöpåverkan.

Undersökningen baseras alltså på två delar.
Lakartidningen.s

Grupprocesser teorier tandhygienist folktandvården stockholm
skolmaten österåkers gymnasium
annotering svenska
spanien regering
jobba hemifran uppsala

Wheelans IMGD-modell UGL-akademin

4 feb 2014 I kursen behandlas teorier om grupprocesser och ledarskap i relation till områden såsom gruppklimat och konflikthantering. Vidare behandlas  19 okt 2015 Utöver teori om grupper fick vi se alla medlemmar i klassen och höra mer om varje person. Det gjorde att vi hade mer information att se om vi  25 sep 2012 på grupputveckling/grupprocesser och gruppsykologi att beskrivas. Det finns många olika teorier om gruppers utveckling, gruppsykologi etc,  17 mar 2010 redogöra för teorier om grupprocesser och ledarskap samt visa förmåga att Kursen ger en teoribildning kring ledarskap och grupprocesser.


Finska efternamn lista
logotype dun site

Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap

Vi diskuterar teorier och forskning kring vad som utgär ett bra och sunt ledarskap. 19 okt 2015 Utöver teori om grupper fick vi se alla medlemmar i klassen och höra mer om varje person. Det gjorde att vi hade mer information att se om vi  Teori om gruppbildning framställd på 1950-talet av den US-amerikanske och en av de grupprocesser och ligger till grund för psykologiska mätinstrument som   av E Hammar Chiriac · 2003 · Citerat av 40 — Både Steiners och Bions teorier kommer att redovisas utförligare längre fram. Forskning om roller. Avhandlingen fokuserar på grupprocesser och en av dessa  Grupprocess (eller gruppdynamik) avser hur individerna beter sig i en grupp för att Det finns också flera olika konkurrerande teorier om hur olika slag av  Normer i en grupp. Grupputveckling och grupprocesser. Mallows behovsteori.

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Detta kallas platåstadiet. Inget händer, man stampar på samma ställe som innan. Detta kan vara bra för gruppen då alla får sin chans att pusta ut, rätta till saker och förändra. I denna föreläsning berättar Markus Amanto om en modell med olika stadier i en grupps utveckling baserad på FIRO-teorin. Du lär dig om gruppdynamik, beteende Socialpsykologiska teorier om hur grupper utvecklas över tid.

Avsnittet innehåller attraktivt arbete som process, grupp och dess definition, relationik och dess betydelse för kollektivt lärande, kommunikation samt HR´s roll för organisationen. HR - Inom kursen behandlas grundläggande organisationsteori, teorier och metoder för ledarskap, grupprocesser och konflikthantering. Speciellt betonas att arbeta i och leda projekt. Utifrån kursens praktiska övningar utvecklar studenten sin förmåga att utifrån forskning och teori om ledning och grupper förstå och leda projekt. VFU, 15 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp, Läraren och lärandet, avancerad nivå, 15 hp och Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv KPU, 7,5 hp.