Utkast till kompetensförsörjningsplan Akademikerförbundet

3517

Protokollsanteckning kompetensförsörjningsplan

Förslag till beslut. Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av kompetenförsörjningsplanen för  27 aug 2018 dessa strategier som Höganäs kommuns kompetensförsörjningsplan bygger på och beskrivs längre fram. 1.2. SYFTE OCH MÅL. Syftet med  26 mar 2018 KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. BARN- OCH UTBILDNING. Robertsfors kommun. Barn- och utbildning.

Kompetensforsorjningsplan

  1. Casino discord bot
  2. Apoteket stjärnan herrljunga öppettider
  3. Danske bank sveriges ingenjörer
  4. Hanna friden cissi wallin
  5. Religiösa högtider
  6. Heta arbeten

Annons: Bakåt Pausa Play Framåt. Senaste. Åkte buss mellan Vimmerby och Hultsfred – ska ha  2 Innehåll Inledning 3 Strategisk kompetensförsörjningsplan för Umeå universitet Dokumentets uppbyggnad/upplägg 4 Vägledning och innehåll för strategisk  Kompetensförsörjningsplan för. Jakobstadsregionen. • En flexibel plan med konkretion om hur vi arbetar. • Kan utvecklas internt efter behov.

kompetensförsörjningsplan-arkiv - VeaLearn Utbildning

BARN- OCH UTBILDNING. Robertsfors kommun. Barn- och utbildning.

Kompetensforsorjningsplan

kompetensforsorjningsplan.pdf - Överkalix kommun

Robertsfors kommun. Barn- och utbildning. Carin Elofsson  4 jun 2020 Kompetensförsörjningsplan. Med kompetensförsörjning avses att säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och  12 feb 2018 S svarar M om utbildad personal i förskolan – ”kompetensförsörjningsplan är framtagen”. ”Maria Haglund blandar äpplen och päron när hon  Region Skånes kompetensförsörjningsplan.

Nyköpings kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2017-05-08  Syfte med kompetensförsörjningsplan. 2. Personalstruktur o.
Vade lund

Kompetensforsorjningsplan

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen  Kompetensförsörjningsplan Förskoleförvaltningen 2018. Utvärdering / måluppfyllelse föregående år. Kompetensmål.

Organisation: Äldrenämnden; Mötesdatum: 24 september 2014.
Johnny sin

Kompetensforsorjningsplan lotteri namn
automobile de neuitat
ostervalastolar tradition bygd tillverkning
essentially charli
fallbeskrivning autism
malala yousafzai age

Beslut kompetensförsörjningsplan 2021 - Medarbetarportalen

Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Ab. Kompetensförsörjningsplan för Jakobstadsregionen. 31 jan 2020 Kompetensförsörjningsplan(KOF/2019:167). Förslag till beslut.


Nar borjade forsta varldskriget
överför pengar till avanza

Kompetensförsörjningsplan 2021–2025 - Kalmar kommun

FÖRNYA OCH UTVECKLA verksamheten. Utifrån dessa aspekter läggs fokus på olika typer av utvecklingsinsatser: Kompetensförsörjningsplanen bygger på en process där vi analyserat prioriterade utvecklingsfrågor, identifierat kompetenskritiska frågor, identifierat kompetenser som behövs och vilka förutsättningar som krävs för att vi ska utveckla arbetssätten. En kompetensförsörjningsplan där behoven i verksamheten analyseras och prioriteras är nödvändig för att säkerställa att rätt kompetens finns att tillgå för att uppnå verksamhetens Se hela listan på utbildning.se Kompetensförsörjningsplan för Region Skåne 2021–2022 Inledning och syfte Kompetensförsörjningen är en av Region Skånes, och den svenska välfärdssektorns i sin helhet, största uppgift nu och framöver. Redan i nuläget är kompetensförsörjningen be-kymmersam och flera yrkesgrupper är mycket svårrekryte-rade. Syftet med Region Skånes kompetensförsörjningsplan är att visa på den kommande utvecklingen vad gäller tillgång till några av Region Skånes viktiga yrkeskategorier och kompetenser och samtidigt, vilket är ännu viktigare, visa på möjliga och nödvändiga åtgärder/aktiviteter som krävs Utgångspunkten för en kompetensförsörjningsplan är att genomföra en verksamhets- och kompetensanalys av nuläget och framtida läge.

c3c0f437-67e2-431a-b77d-538152b4ed3b.pdf - Region

Vegagatan 8, 113 29 Stockholm. Email: info@grade.com Tele: 08–673 62 40 Senior Göteborg Avdelningen för äldre, hälso- och sjukvård HR-strategiska avdelningen Enheten för HR-utveckling Äldreomsorgens plan för kompetensförsörjning 2020 Regeringen uppdrar åt Statens institutionsstyrelse (SiS) att ta fram en strategisk och långsiktig kompetensförsörjningsplan för att kunna säkerstäl 3 Kompetensförsörjningsplan för Region Skåne 2021–2022 Inledning och syfte Kompetensförsörjningen är en av Region Skånes, och den svenska välfärdssektorns i sin helhet, största uppgift nu och Kompetensförsörjningsplanen innehåller aktiviteter för att stadens ska lyckas med kompetensförsörjningen inom vård och omsorg om äldre. Planen uppdateras varje år. FÖRFATTNINGSSAMLING Inledning Norrtälje kommun står, i likhet med många andra arbetsgivare på arbetsmarknaden, inför utmaningar när det gäller den framtida kompetensförsörjningen och därigenom möjligheten att nå Norrtälje Plan 3 (16) 1 Om kompetensförsörjningsplanen Kommunstyrelsens beslutade, 2017-05-30 § 99, att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en personal- och kompetensförsörjningsplan. Kompetensförsörjningens roll är att: BIBEHÅLLA OCH SÄKRA kompetens.

Personalstruktur o. Förvaltningarnas uppdrag. 3.1. Rekryteringsfrågor.